DİYARBAKIR ve ŞANLIURFA'DA KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN ORGANİK TARIM ve SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİĞİ DESTEKLENİYOR.

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016 yılında Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) koordinasyonluğunda, GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve GAP Bölgesi'nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı adı altında toplamda 5.000.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor.

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında 2.000.000 TL hibe desteği verilecektir.

GAP Bölgesi'nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında 3.000.000 TL hibe desteği verilecektir.

GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı:

Programın amacı, GAP Bölgesi'ndeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve GAP Bölgesi'nde organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesidir.

Program Bütçesi: 2.000.000 TL

Kar Amacı Güden ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için,

Asgari: 50.000,00 - Azami: 500.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?

Kâr Amacı Gütmeyen

· Üretici Birlikleri (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)

· Üretim Kooperatifleri

· Kamu Kurumları

· Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, Daire Başkanlıkları ve Bağlı Kuruluşları ile İlçe Belediyeleri)

· Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler

· Üniversiteler (Sadece Rektörlük)

· Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, İhracatçı Birlikleri dâhil Birlikler)

· Tarım Sektörü ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Birlik,Vakıf, Federasyon)

· Organize Çalışma Alanları (OSB, KSS, İŞGEM, Teknokent, vb.)

Kar Amacı Güden

· Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler)

· Kar Amacı Güden Üretici Birlikleri (Mahalli İdare Birliği Olmayan Birlikler)

· Kar Amacı Güden Üretim Kooperatifleri

Kar amacı güden kurum/işletme projelerine % 50'ye kadar, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projelere % 75'e kadar hibe desteği verilebilecektir.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://karacadag.org.tr/NewsDownload/2016_Yılı_GAP_ODZ_MDP_Basvuru_Rehberi_2016.pdf

GAP Bölgesi'nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı:

Programın amacı, GAP Bölgesi'ndeki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin verimlilik
artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülerek, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasıveenerji verimliliği uygulamalarının Bölge sathında yaygınlaştırılmasıdır.

Program Bütçesi: 3.000.000 TL

Kar Amacı Güden Kuruluşlar için,

Asgari: 50.000,00 - Azami: 450.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Kar amacı güden kurum/işletme projelerine % 50'ye kadar hibe desteği verilebilecektir

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://karacadag.org.tr/NewsDownload/TRC22016%20GAPEV%20BAŞVURU%20REHBERİ.pdf

Programlar İçin Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2016, Saat: 23.59

Matbu Son Teslim: 15 Temmuz 2016, Saat: 18.00

Başvurular 14 Nisan 2016 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Program ile ilgili bilgiler, Ajansımıza ait www.karacadag.org.tr internet sitesinden takip edilebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ